• Scanpix

Kvinnepanelet legger fram sine forslag mandag

Lekkasjer om forslag om utvidet foreldrepermisjon og endringer i pensjonspoeng ved skilsmisse, har skapt debatt før Kvinnepanelet har lagt fram sin rapport.