Økomelk-bønder har høyest lønnsøkning

Nye tall viser at produsentene av økologisk melk økte inntektene med 42.000 kroner, mens inntektene til vanlige melkeprodusenter sank med 7.000 kroner fra 2007 til 2008.