Seks av ti vet lite om ny pensjon

Seks av ti vet lite om den nye pensjonsordningen som innføres fra nyttår. Kunnskapsmangelen kan gi store konsekvenser for den enkelte.