Truer Statnett med dagbøter

Norges vassdrags— og energidirektorat (NVE) krever at kabelfeilene på strømkablene i Oslofjorden blir rettet opp innen 16. oktober i år. Hvis ikke venter dagbøter på 100.000 kroner for Statnett.