Sandberg: - Har funnet Orderud-ammunisjon i Molde

Privatetterforsker Tore Sandberg hevder han har funnet ammunisjon i Molde som kan knyttes til skuddene på Orderud gård.