Eldre over 65 år hadde størst inntektsvekst

Realinntekten for par over 65 år økte med 77 prosent fra 1990 til 2007. I samme periode økte den gjennomsnittlige inntekten for norske husholdninger med 48 prosent.