Mattilsynet vil ha eget katteregister

Mattilsynet ønsker oversikt over kattene her i landet og vil innføre obligatorisk merking av kattene og et eget katteregister.