Hummerbestanden øker raskt i fredningsområdene

Hummerbestanden øker raskt og hummeren blir stor i bevaringsområdene, bekrefter årets prøvefiske.