Vil genteste seksåringer

Seksåringene som deltar i undersøkelsen «Trygg i Trondheim», vil bli bedt om å avgi spyttprøve. Forskningsprosjektet omfatter også gentesting.