Stortingsrepresentantenes fullmakter overlevert

Det nyvalgte Stortinget møttes for første gang torsdag. På møtet overleverte representantene sine fullmakter til fungerende stortingspresident Per-Kristian Foss (H).