Helsedirektøren kritisk til kreftrapport fra SSB

Forskningsrapporten fra Statistisk sentralbyrå (SSB) som forteller at sjansen til å overleve kreft avhenger av bosted, møtes med kritikk av helsedirektør Bjørn-Inge Larsen.