Sølvpensjonen lever videre - foreløpig

Pensjonsavtalen til ordførere og andre lokale folkevalgte fortsetter fram til 2011.