Fellesforbundet vil tvinge andre til ansvarlighet

Fellesforbundet vil reformere tariffsystemet for å sørge for at andre yrkesgrupper holder seg på matta når lønna skal fordeles lokalt.