Høyesterett stanser anker i Alvdal-saken

De domfelte i Alvdal-saken tar feil når de hevder lagmannsretten gjorde en rekke saksbehandlingsfeil, fastslår Høyesteretts ankeutvalg.