Ber kommunene sørge for god nok terrorhjelp

Støttegruppa for 22. juli mener kommunene må gjøre mer for å gi god nok hjelp til de terrorrammede.