Norge og Færøyene enige om fiskekvoter for 2010

Norge og Færøyene er blitt enige om fiskekvoter for 2010. Norge får blant annet økt kvote av kolmule i færøysonen.