Politiyrket har lav status blant innvandrere

Politiet sliter med å rekruttere innvandrere. En av de viktigste årsakene er at innvandrere synes yrket har for lav akademisk status.