SSB utleverte sensitiv informasjon

Returselskapet Elretur fikk gjennom hele 2008 utlevert sensitiv informasjon av Statistisk sentralbyrå (SSB) om konkurrentens kunder. SSB beklager at opplysningene kom på avveie.