Vil bygge 5000 kommunale utleieboliger i Oslo

Arbeiderpartiet i Oslo vil bygge 5000 flere kommunale boliger i hovedstaden de neste ti årene for å dempe presset på leiemarkedet.