Graverende datasvikt i Finansdepartementet

Riksrevisjonen retter kraftig kritikk mot Finansdepartementet for mangler ved tilgangskontrollen til det interne nettverket i departementet og i underliggende etater og virksomheter.