Thorvald Stoltenberg vil gå av som Røde Kors-president