Legene bruker halve tiden på andre ting enn pasienter