Kina i front på fornybar teknologi

Trass sin kolavhengige økonomi, har Kina starta ein grøn revolusjon og er alt verdsleiande produsent innan solcelleteknologi, ifølgje miljøorganisasjon.