• Liv Signe Navarsete varsler også at departementet vil oppretten en felles klagenemnd for reiser med rutefly. Med en sentral instans å vende seg til, blir det enklere for passasjerene, mener hun. Lars Idar Waage

Vil styrke flypassasjerenes rettigheter