Bremsesvikt gir ulike utslag

Bremsesvikt på tungt lastede godstog gir ulike utslag, avhengig av om svikten skjer på lokomotivet eller på godsvognene.