Utfordringer for LO

LO skal få ny leder under kongressen somavholdes sent på våren neste år. LO er fortsatt landets viktigstearbeidstakerorganisasjon, og er også en viktig politisk aktør. Ikkeminst i kraft av sin sterke inflytelse på den politikk som føresnår Arbeiderpartiet sitter i regjeringskontorene. Det er ikkeuventet at Gerd Liv Valla sikter seg inn på jobben. Fra sinnestlederposisjon har hun bygd opp et fundament som gjør henne tilen sterk kandidat. Men samtidig med prosessen for å finne en nyleder, skjer det også andre, viktige endringer innen arbeidslivet.Når politi, lærerorganisasjonene og sykepleierne ønsker å danne sinegen hovedsammenslutning, er det vel så mye som en motvekt mot LOsdominans, som det er behovet for samarbeid.