Stensrud taus om jobben som LO-sjef

LOs informasjonssjef Ellen Stensrud vil ikkedelta i spekulasjonene om hun selv er kandidat til lederjobben i LOog dermed motkandidat til nestleder Gerd-Liv Valla.