Skyhøye priser, lave lagre

Oljeprisen ligger fortsatt på rekordnivå for de siste ti årene.