Soningskøen seksdoblet

På noe over ett år er det seks ganger flere som venter på å få sonet sin dom i Norge, viser tall fra Justisdepartementet.