• Opptil hver femte juleribbe kan bli importert. Mattilsynet kan ikke garantere at kjøtt fra land som Danmaerk og Tyskland ikke inneholder antibiotikaresistente MRSA-bakterier, men mener faren for smitte er liten, hvis man følger vanlige hygieneregler for behasndling av rått kjøtt. Holm, Morten/NTB scanpix

10 uker til jul: Nå starter ribbeimporten

Nå senkes tollen på importert juleribbe. Blant annet fra Danmark, der antibiotika-resistente MRSA-bakterier i svinebesetninger er på rask fremmarsj.