KrF satser kollektivt

Kristelig Folkeparti satser hardt på å styrke kollektivtilbudet, og særlig på å få orden på NSB.