Vil gjøre det straffbart å rømme fra fengsel

Nå skal det bli straffbart å rømme fra fengsel. Det foreslår regjeringen i et forslag til ny lov for gjennomføring av straff.