Preget av urolige år

At Norsk Jernbaneforbund (NJF) har vært gjennom fire turbulente år siden forrige landsmøte bar landsmøte-åpningen mandag sterkt preg av.