SFT forlanger utredning om ammunisjonsavfall i Mjøsa

Statens forurensningstilsyn (SFT) har pålagt Forsvaret og bedriften Nammo AS å lage en utredning om faren for lekkasjer fra ammunisjonsavfall som er dumpet i Mjøsa.