Passiv dødshjelp ved SIR også

Sentralsjukehuset i Rogaland (SIR) praktiserer i likhet med de fleste andre norske sykehus en form for passiv dødshjelp. Får pasienten tegnet «R minus» i journalen, skal liv ikke reddes.