Norske dommere trues med vold og drap

Det er registrert 23 trusler mot dommere og domstoler i Norge siden 1. januar i fjor, viser en kartlegging utført av Domstolsadministrasjonen.