Reform legger press på små høyskoler

Regjeringen vil innføre et nytt finansieringssystem og nye kvalitetskrav for høyskoler og universiteter. Det vil gjøre det vanskeligere for landets minste læresteder å fortsette alene.