Ber statsadvokatene om å skjerpe inn

Fungerende riksadvokat Tor-Geir Myhrer er overrasket over at straffene for voldtektsforbrytere har sunket. Nå vil han skjerpe inn at praksis blir fulgt.