Norge sier ja til Kosovo-ansvar

— Dersom Norge blir anmodet om å ta ledelsen av den internasjonale fredsstyrken i Kosovo, så er vi klare til å ta den jobben. Det sa statsminister Jens Stoltenberg under en tale torsdag på AUFs sommerleir i Tyrifjorden.