Fylkesting enige om ferjesamarbeid

Fylkestingene i Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane har vedtatt å opprette et felles holdingselskap for to av de største ferjerederiene i Norge, Møre og Romsdal Fylkesbåtar (MRF) og Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane (FSF).