Strid i Oslo SV om plassen bak Halvorsen

Nominasjonskomiteen i Oslo SV har ikke klart å bli enig om hvem som skal etterfølge Erik Solheim på Stortinget.