Sikrere kart til sjøs

Sjøkartverket åpner databasene slik at elektroniske sjøkart blir lettere tilgjengelig for alle. Dermed blir all kysttrafikk sikrere.