Ingen omkamp om maritim opplæring

Opplæringsutvalget vil ikke revurdere eksport av maritime offisers utdanning. I stedet vil utvalget gjøre Stavanger til knutepunkt for petroleumsfag.