- Tja-vedtak det verste i Statoil-saken

OSLO: Et tja-vedtak er det verste som kan skje, sier Bjørgulv Froyn.