Barneombudet foreslår et Ungdommens Telegrambyrå

Barneombud Trond Waage mener Norge bør få et Ungdommens Telegrambyrå (UTB), der barn og unge selv kan produsere stoff som avisredaksjoner og andre medier kan benytte seg av.