Lærerlaget skuffet overbarnehagemeldingen

Førskolelærerne er skuffet over atstortingsflertallet ikke vil øke bemanningen i barnehagene. Øktbemanning ville hevet kvaliteten på tilbudet og skapt bedrearbeidsforhold for de ansatte, mener Laila-Brith Josefsen, lederfor førskolelæreravdelingen i Norsk Lærerlag.