Rekordbeslag av kjøtt

65 tonn smuglerkjøtt er beslaglagt ved utgangen av november. I hele fjor ble 55 tonn kjøttvarer beslaglagt.