Regjeringen vil la leger jobbe til de blir 80 år

Regjeringen foreslår å øke aldersgrensen for å beholde autorisasjon som helsepersonell med fem år, fra dagens grense på 75 år til 80 år.