- Bremseslangene kuttet over

Et til dels skremmende trusselbilde avtegner seg mot enkelte polititjenestemenn i Rogaland politidistrikt. Truslene kommer blant annet fra det kriminelle mc-miljøet. Det er spesielt tjenestemenn som jobber med og mot den organiserte kriminaliteten, inkludert det kriminelle mc-miljøet, som har fått merke direkte og indirekte trusler. Også en tjenestemann ved Stavanger politikammer er blitt utsatt for alvorlige trusler.