Jakter gevinstene etter konkursen i TA Invest

Bostyrer Leif Petter Madsen vil gå til sak for å få tilbakebetalt gevinstene etter konkursen i aksjespareklubben TA Invest.